5-point plan to turn Bucks around

Ambitious.

Via 620 WTMJ.